Mowa Dla Biznesu

OFERTA

mowa dla biznesu - oferta

Mowa dla biznesu

Szkolenia dla firm i instytucji
Prezentacja, która potrafi przekonać odbiorców i zdobyć ich zaufanie to sukces w biznesie.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody jak dopasować treści do tematu i oczekiwań słuchaczy
oraz jak zaprezentować je w zrozumiały i angażujący sposób. Poznajemy sposoby jak przekonywać odbiorców, a jak ich tylko informować. Jak prezentować liczby i statystyki. Poznajemy sposoby świadomego operowania głosem, pokazywania lub ukrywania w nim emocji. Pokonujemy bariery wyrażania swoich opinii na forum publicznym.
Oprócz dużej dawki wiedzy szkolenie jest świetnym sposobem na zintegrowanie grupy.
Szkolenie jest organizowane w siedzibie firmy. Możliwe szkolenie online.
Training available in English
mowa dla biznesu - oferta

Szkolenia dla branży IT

Dla Programistów i osób z IT
Szkolenie doskonalenia umiejętności miękkich z zakresu wystąpień publicznych podczas wygłaszania przemówień
i prelekcji, na meetupach, konferencjach, spotkaniach zespołowych czy prezentacjach z klientem.
Nauka umiejętności przekazywania technicznych informacji w atrakcyjny sposób, komunikacja IT z biznesem. Budowanie dobrego przemówienia, jego konstrukcji i historii, nawiązywanie relacji ze słuchaczami, praca nad przekazywaniem emocji i opanowaniem stresu. Konstruowanie lightning talks i atrakcyjne ich przedstawianie. Szkolenie jest organizowane w siedzibie firmy. Możliwe szkolenie online.
Training available in English
mowa dla biznesu - oferta

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne
Konsultacje dla osób, które chcą przygotować się do prezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej lub wzmocnić głos. Podczas zajęć wspólnie pracujemy nad konkretnymi problemami, bazując na mocnych stronach i wyznaczamy obszary do pracy. Pracujemy nad przemówieniami, prezentacjami biznesowymi, budujemy plan i strukturę prelekcji. Zajmujemy się brzmieniem głosu, opanowaniem tremy, przełamywaniem barier przemawiania na forum publicznym. Możliwe szkolenie online.
Training available in English
Strony internetowe: fondo.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram