Mowa Dla Biznesu

OFERTA

mowa dla biznesu - oferta

Głos (Emisja głosu)


Nasze życie wpływa na to jak mówimy , a to jak mówimy wpływa na nasze życie, zarówno zawodowe jak i prywatne. Szkolenie skoncentrowane na swobodzie mówienia podczas komunikacji interpersonalnej, w małych grupach
i wystąpieniach publicznych. Zajmujemy się tempem mówienia, głośnością, wysokością głosu, wyrazistością mówienia, poprawną dykcją i akcentowaniem. Uczymy się jak pokonywać trudności podczas mówienia do ludzi, kiedy nas słuchają. Pracujemy nad oddechem, emocjami w głosie, drżącym głosem. Uczymy się jak mówić, aby zaangażować słuchaczy w to, co mamy do przekazania.
Szkolenie jest organizowane w siedzibie firmy.  Możliwe szkolenie indywidualne, także online.
Training available in English
mowa dla biznesu - oferta

Wystąpienia publiczne


Wystąpienia publiczne są jedną z form komunikacji oraz tworzenia relacji z ludźmi. Dobre wystąpienie publiczne pozwala pokazać się w roli eksperta w swojej dziedzinie, co często prowadzi do awansów zawodowych. Na szkoleniu uczymy się jak zbudować dobre wystąpienie i prezentację, jak nawiązać więź z ludźmi, którzy nas słuchają. Określamy cele przemówienia oraz uczymy jak przekonać do swoich pomysłów słuchaczy, pracujemy nad przekazywaniem emocji i opanowaniem stresu. Rozwijamy umiejętności prezentowania wystąpienia, opanowaniem stresu oraz odszyfrowujemy komunikaty niewerbalne w wystąpieniach.
Szkolenie jest organizowane w siedzibie firmy. Możliwe szkolenie indywidualne, także online.
Training available in English. Szkolenie może być przeprowadzone w języku angielskim.
mowa dla biznesu - oferta

Komunikacja interpersonalna i przywództwo w małej grupie


Kompetentna komunikacja to jeden z kluczowych elementów tworzenia dobrych relacji zawodowych i prywatnych oraz sukcesu zawodowego. Nawet jeśli komunikujesz się na co dzień istnieje różnica między komunikacją intuicyjną, a komunikacją kompetencyjną. Skuteczna komunikacja pozawala osiągnąć założone cele i wyniki. Na szkoleniu uczymy się modelu kompetencji komunikacyjnej na poziomie interpersonalnym, przekazywania informacji małej grupie współpracowników oraz definiujemy przywództwo jako proces komunikacyjny. Pokonywaniem trudności w relacjach interpersonalnych, ćwiczymy kompetencje w słuchaniu i oraz rozwijamy umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Szkolenie jest organizowane w siedzibie firmy. Możliwe szkolenie indywidualne, także online.
Training available in English
Strony internetowe: fondo.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram